Members

メンバー紹介

Staff

Hiroshi Amano
Professor
amano【at】
nuee.nagoya-u.ac.jp


Yoshio Honda
Associate Professor

honda【at】
nagoya-u.ac.jp

Chiaki Sasaoka
Designated Professor

sasaoka【at】
nagoya-u.ac.jp

Shugo Nitta
Designated Associate
Professor
nitta【at】
nagoya-u.jp

Atsushi Tanaka
Designated Associate
Professor
a_tanaka【at】
nuee.nagoya-u.ac.jp

Daisuke Tomida
Designated Associate
Professor
tomida【at】
imass.nagoya-u.ac.jp

Manato Deki
Assistant Professor
deki【at】
nagoya-u.ac.jp

Maki Kushimoto
lecturer
kushimoto【at】
nuee.nagoya-u.ac.jp

Heajeong Cheong
Assistant Professor

cheong.heajeong【at】
imass.nagoya-u.ac.jp

Kazuki Ohnishi
Designated Assistant
Professor
k.ohnishi【at】
nagoya-u.jp

Wang Jia
Designated Assistant
Professor
wang.jia.t4【at】
f.mail.nagoya-u.ac.jp

※Please change “[at]” to “@”.

Secretary

Yoko Tatsumi

Tomoko Hosoe

Azusa Fujie

Tomoko Kiuchi

Naoko Kondo

Postdoctral Research Fellow

Naoki Fujimoto

Hirotaka Watanabe

Yuta Furusawa

CAI Wentao

Research Assistant

Kazumi Sudo

Ryoko Tsukamoto

Kinichi Mizuno

Ayako Tsutsumi

Nao Naohara

Ph.D Candidate

Mikiya Idei
D3

Takeru Kumabe(DC1)
D3

Seiya Kawasaki(DC2)
D3

Yingying LIN
D3

Yuta Ito(DC2)
D2

Shun LU(DC2)
D2

Woong KWON(DC2)
D2

Qingyuan HAN
D1

Graduate students

Ohara Yuki
M2

no image

Kawarabayashi Hirotaka
M2

Eito Kokubo
M2

Tatsuhiro Tanaka
M2

Kansuke Hamasaki
M2

Daisuke Yahara
M2

Shuhei Narita
M2

Ryo Ishii
M2

Ren Obata
M1

Kazuki Takahashi
M1

Masaya Takeda
M1

Yuto Yamada
M1

Hiroki Toyoda
M1

Itsuki Furuhashi
M1

Xigen LI
M1

Undergraduate students

Rito Akagawa
B4

Shota Kokubo
B4

Kazuto Shibata
B4

Kota Tsuchikawa
B4

Takuya Hashimoto
B4

Ryo Furukawa
B4

Daiki Morishima
B4

Directions