Members

メンバー紹介

Staff

Hiroshi Amano
Professor
amano【at】
nuee.nagoya-u.ac.jp


Yoshio Honda
Associate Professor

honda【at】
nuee.nagoya-u.ac.jp

Chiaki Sasaoka
Designated Professor

sasaoka【at】
imass.nagoya-u.ac.jp

Shugo Nitta
Designated Associate
Professor
nitta【at】
nagoya-u.jp

Atsushi Tanaka
Designated Associate
Professor
a_tanaka【at】
nuee.nagoya-u.ac.jp

Daisuke Tomida
Designated Associate
Professor
tomida【at】
imass.nagoya-u.ac.jp

Manato Deki
Assistant Professor

deki【at】
nuee.nagoya-u.ac.jp

Maki Kushimoto
Assistant Professor

kushimoto【at】
nuee.nagoya-u.ac.jp

※Please change “[at]” to “@”.

Secretary

Yoko Tatsumi

Tomoko Hosoe

Azusa Fujie

Atsuko Tsukada

Noriko Ito

Tomoko Kiuchi

Postdoctral Research Fellow

Heajeong Cheong

Naoki Fujimoto

Lei Li

Hirotaka Watanabe

Yuta Furusawa

Geoffrey AVIT

Saskia Schimmel

Guohao Yu

Research Assistant

Yumi Sumimura

Hiromi Hotta

Mirei Hurusawa

Ph.D Candidate

You Sei
D3

Ryu Kyo
D3

Ko Fu
D3

Daiki Sato
D2

Yuto Ando
D2

Ryu Akyo
D2

Onishi Kazuki
D1

Nagata Kengo
D1

Jeonghwan PARK
D1

Jia Wang
Special Student

Zhe Cheng
Special Student

Jian Shen
Graduate Student

Graduate students

Qiang Yin
M2

Wentao Cai
M2

Tadayoshi Sakai
M2

Fumiya Miura
M2

Masahiro Takahashi
M2

Yuki Amano
M1

Seiya Kawasaki
M1

Takeru Kumabe
M1

Takehiro Yamada
M1

Undergraduate students

Yuta Ito
B4

Ohara Yuki
B4

no image

Kawarabayashi Hirotaka
B4

Matsubara Taichi
B4

Shun LU
Graduate Student

Directions